Commissies

Fokkerijcommissie 

Mw. Erica. Bakker – van de Woestijne en Sieneke Groenman
Adviseur: Dhr. Jan de Gids

Bent u voornemens een nestje te fokken, wilt u uw reu beschikbaar stellen voor dekkingen of overweegt u een beauceron te importeren vanuit het buitenland? Voor alle vragen omtrent de fokkerij van de beauceron, kunt u contact opnemen met de leden van deze commissie.

Erica Bakker – van de Woestijne woes@quicknet.nl of 072-5330513
Sieneke Groenman groenman@sienekegroenman.demon.nl of 06-14436368

Gedragstestcommissie

Mw. Wendy Warrens (MAG-test). 

De Gedragstestcommissie draagt zorg voor de uitvoering van de testen, voor het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van gedragstesten en voor informatie aan de clubleden.

Voor vragen over de gedragstest voor volwassen honden en de aanmelding daarvoor, kunt u contact opnemen met:

Mw. Wendy Warrens amarene@hotmail.comof 06-25423202

Voor vragen over de puppytest kunt u contact opnemen met: dhr. M. Woesthoff markcwoes@gmail.com

Wandelcommissie

Dhr. M. Woesthoff markcwoes@gmail.com

Wilt u graag meewandelen of heeft u suggesties voor geschikte wandellokaties? Neemt u dan contact op met Mark Woesthoff, markcwoes@gmail.com of 070-3668240.

Ledenadministratie

Mw. Hannie Houdijk
De Twijnen 4
2841 DH Moordrecht
Tel: 0182-375542
h.houdijk@hetnet.nl

Ras- en pupinformatie

Mw. Y. Mooyweer
tel. 0345 - 50 27 55
yvdehoek@xs4all.nl
of
Mw. S. Krebaum
06-46723278
beaucerongroep@hotmail.com

Redactie clubblad

Sannah Belzer
Hondsbergen 32
B-3080 Vossem
Belgie
sannah@sub-net.be

Webmaster

Mw. Sieneke Groenman
Woonstede 74
2543 VR Den Haag
06-14436368
groenman@sienekegroenman.demon.nl

Zooeasy Commissie (stamboomdatabase bestand)

Mw. Bea Roijen
Termaar 24
6269 AH Margraten
043-4582251
bea.roijen@hetnet.nl

ERELEDEN

J. de Gids
T. Manders-Vanlier