Oproep aan fokkers en eigenaren

In 2016 en 2017 zijn we binnen de Europese beauceronfok geconfronteerd met een drietal nesten, 1 in Nederland, 2 in Duitsland waar pups geboren zijn met de aandoening ectopisch ureter (zie o.a. clubblad september 2017). Deze aandoening komt bij een aantal rassen bewezen vaker voor dan gemiddeld. De beauceron hoort daar vooalsnog niet bij maar we roepen fokkers en beauceroneigenaren op, melding te maken van het voorkomen van deze afwijking wanneer hij/zij daar mee te maken krijgt met een beauceron. Op deze manier hopen we een inschatting te maken van de omvang van het probleem binnen ons ras. 
Melding kan gemaakt worden via mailadres:
sienekeh@xs4all.nl

Bestuur Beauceronclub Nederland