Nesten- en Jongehondendag 2012

15 april 2012 09:00 - 15 april 2012 17:00

Nesten- en Jongehondendag 15 april 2012

Waar
Ook dit jaar gaan we naar de prachtig gelegen manege Fjordhest-Gard aan de Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo,waar we al vele jaren gastvrij worden ontvangen. We gaan uit van mooi weer, maar bij slecht weer is het mogelijk om overdekt te gaan.

Voor wie
Voor alle beaucerons die op die dag de leeftijd van 3 maanden hebben bereikt, maar nog geen 2 jaar oud zijn. Bent u eigenaar van een beauceron in die leeftijd of bent u fokker en hebben de pups van uw nest(en) deze leeftijd, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze dag. U kunt uw jonge hond presenteren en de fokkers kunnen de moederhond(en) met hun nest(en) presenteren. In een enkel geval kan mogelijk ook de vaderhond aanwezig zijn. De eigenaren van de honden hoeven geen lid van de Beauceron Club te zijn.

Wat gebeurt er op zo’n dag
Keurmeesters van het ras beauceron zullen op deze dag de jonge honden en hun ouderhonden keuren en natuurlijk hun mening geven over het totaalbeeld van een nest. We zijn blij dat we toezegging hebben van de volgende twee keurmeesters, Jan Ebels en Annemarie Beenen. De honden worden niet gekwalificeerd, dus geen uitmuntend, zeer goed, goed of matig. Ook worden ze niet geplaatst, dus er is geen competitie. Een leuke manier om eens te zien hoe een keuring verloopt en te horen wat een keurmeester vindt van het uiterlijk van uw hond. En dat alles in een gezellige en ontspannen sfeer.

En verder
Alle gekeurde honden ontvangen een keurrapport en ze worden op de foto gezet. Al met al een dag om mee te maken. Een dag met vele jonge beaucerons en hun eigenaren en de mogelijkheid om (opnieuw) kennis te maken met de nestgenoten van uw hond en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers met of zonder hond zijn natuurlijk van harte welkom.

Hoe kunt u meedoen?
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid en uw hond laten keuren, meldt u dit dan door het inschrijfformulier vóór 2 april 2012 op te sturen aan de 2de secretaris, Erica Bakker, Heerenweg 109, 1851 KM Heiloo, e-mail: woes@quicknet.nl

Inschrijfformulier 

Inschrijfformulier Nesten- en Jongehondendag 2012 (289,9 KB)

Vanwege de kosten die dit evenement met zich meebrengt vragen wij een bijdrage van
€ 12,50 per hond (voor de wijze van betalen, zie het inschrijfformulier). Voor de ouderhonden van de nesten vragen wij geen bijdrage.

Hoe gaat het verder op de dag zelf
Hebt u zich met uw hond aangemeld voor de keuring dan wordt u om uiterlijk 10.00 uur verwacht op het terrein van de manege. Wij willen graag op tijd starten. Bij de tent van het secretariaat krijgt u een draagnummer. We beginnen de keuring met de jongste honden. De honden die aan de beurt zijn worden opgeroepen. Volgt u verder de aanwijzingen van de ringmeester op.

Voor alle eigenaren van aanwezige honden geldt dat de honden geënt moeten zijn en dat u het entingboekje/ dierenpaspoort bij u moet hebben zodat de organisatie daarop, indien gewenst, kan controleren.

Barbecue voor deelnemers en bezoekers
Het lijkt ons erg gezellig om in de middagpauze met z’n allen een barbecue te houden. De kosten bedragen. € 12,50 p.p., voor kinderen € 7,50 .
Als u wilt deelnemen kunt u dit melden op het inschrijfformulier en het bedrag tegelijk met het inschrijfgeld betalen.
Ook bezoekers zijn welkom op de barbecue. Aanmelden kan bij Erica Bakker, liefst met gebruik van het inschrijfformulier .
Aanmelden voor de barbecue i.v.m. bestelling graag vóór 28 maart 2012
Kijkt u even op het inschrijfformulier voor het banknummer om de kosten te voldoen.

Controleer wel even of wij uw opgave ontvangen hebben. Wij zenden een bevestiging per mail.

Bestuur Beauceronclub Nederland

Terug naar overzicht