Schapen hoeden in Ottoland

21 mei 2016 09:00 - 21 mei 2016 17:00

Op zaterdag 21 mei 2016 gaan we naar Ottoland. Op deze dag komt uw beauceron niet of amper met de schapen zelf in aanraking. We gaan namelijk leren grenslopen. De beauceron is van oudsher een herdershond maar werkte niet zozeer als drijver, zoals de Border Collie maar als een hoeder, zoals de meeste andere continentale Herdershonden, zoals Hollandse Herders en Duitse Herders. Wat een hoeder goed moet kunnen is een door de schaapsherder aangegeven grens respecteren en daar, als was hij een levend hekwerk, langs patrouilleren.
We beginnen de dag met wat theorie en gaan daarna met de schaapskudde in Ottoland aan de slag.
De dag wordt verzorgd door Joke van Leeuwen, zij loopt met haar ruwharige Hollandse Herders op niveau 2 van de Traditionale Style (hoeden volgens de FCI). Op haar eigen trainingscentrum in Kamerik heeft zij inmiddels vijf beaucerons en hun eigenaren onder haar vleugels en deze beaucerons pikken het grenslopen vlot op.

Er is plek voor maximaal 10 honden. De kosten zijn € 36,- inclusief lunch. Ontvangst om 09.00 uur en we eindigen de dag rond 17.00 uur.

Aanmelden kan bij Esther van Zwienen, evanzwienen87@gmail.com, uiterste aanmelddatum is 1 mei 2016

Betalen kan door € 36,- over te maken op rekeningnummer NL 88INGB0004050805 tnv
Beauceronclub Nederland te Berkenwoude.

Adres:  A 89, 2975 BD Ottoland

Terug naar overzicht