Nesten- en Jongehondendag 2010

Keurverslagen van de Nesten- en jongehondendag 25 april 2010

Keurmeesters: Rob Douma en John Wauben

Nest: Adventure Troy de la Point du Meingat x Nonna van de Paardenstal
Geboortedatum 25-11-2009.
Fokker: J. van Hout

1. Vince van de Paardenstal

Reu.
Eig. J. en W. Schippers.
5 mnd jonge reu van al behoorlijk goed geslachtstype. Vandaag nog wat vierkant gebouwd. Al heel behoorlijk bone, mooie expressie en al een behoorlijk mannelijk hoofd, niet helemaal parallel. Donker, goed gevormd oog. Behoorlijke snuit, prima gebit. Oren goed aangezet, maar mogen nog wat typischer gedragen. Lichaam is ontwikkeling, moet nog dieper en langer. Goede hoekingen voor en achter. Prima benen en voeten. Goede brand die nog ontwikkelt op het hoofd. Goede bespiering, staart van goede lengte, moet nog meer in J gedragen. Dubb. Hub.klauw. Prima vacht. Gaat voor leeftijd al redelijk vlot.

Nest: Avril du Clos de la Pinsonnière x Jolanda Iduna de nos Amis de Beauce
Geboortedatum 25-11-2009.
Fokker: J. Derycke

2. Nynette Mavise de nos Amis de Beauce

Teef.
Eig. K. v.d. Panne
5 mnd. Fraaie teef, heel mooie maat, stevig bot. Mooi vrouwelijk gestrekt hoofd, met bijna parallelle lijnen. Goed gevormd donker oog. Scharend gebit, is nog aan het wisselen. Prima aangezet, goed gedragen oor, tikje groot oor. Goede hals, goede bovenbelijning, croupelengte, staarlengte en-dracht. Zeer functioneel goed gehoekt voor en achter. Mooie benen, goede kattevoet. Schitterende vacht. Heerlijk temperament. Gaat gemakkelijk

Nest: Ulysse x Cedra z Vrabske Tvrze
Geboortedatum: 16-11-2009.
Fokker: L. Ooms

3. Jitro Warrior Soul

Reu
Eig. B. Smit/ C. v. Hulst
5 mnd. Stevige jonge knaap. Hij heeft een mooi formaat en lichaamsverhouding. Heeft een manlijk hoofd bij bijna parallelle lijnen. Goed gepigmenteerd oog, prima oor, scharend gebit. Goede hals en schouder, voldoende vaste bovenbelijning. Goede staartaanzet. Is achter wat royaler gehoekt dan voor. Wel mooi dijbeenbreedte. Hubertusklauwen aanwezig. Heeft rechte benen. Zag graag iets sterkere kattevoeten. Heel mooie vacht. Dracht van de staart is correct. Tijdens het gaan nog wat los. Achter mist wat parallelliteit

Nest: Ulima Grimm la Duchesse de la Fosse (aanwezig.) x Valou du Murier de Sordeille
Geboortedatum: 13-11-2009.
Fokker: T. Charenton
Verslag Grimm: 7 jaar jonge reu. Krachtig geslachtstype. Mag niet forser en zwaarder. Manlijk hoofd, bijna parallel. Correcte expressie. Oor goed hoog aangezet maar als rozenoor gedragen. Schouder ligt wat ver naar voren. Achter correct gehoekt, rug zou iets vaster mogen. Zwaar bone. Goede bespiering, correcte voeten. Staart wat hoog gedragen. Vacht wat golvend. Goede brand. Gangwerk achter wat nauw, voldoende vlot. Correct temperament.

4. Essence des Bergers du Forez (Skye)

Teef.
Eig. W. Warrens
5 mnd. Jonge teef van goed geslachtstype, maar nog volop in ontwikkeling. Ze is harmonieus gebouwd. Voldoende zwaar bone. Vrouwelijk hoofd, amandelvormig oog, dat wat groter mocht. Oor goed aangezet, maar wordt soms als rozenoor gedragen. Al behoorlijk ontwikkelde snuit, met goed gebit. Goede hals- en ruglijn, correcte hoekingen. Lichaam moet nog wat voller worden. Goede benen en voeten, met corr. hub.klauwen. Goede bespiering. Correcte brand, wat zwart doorschoten. Staart wordt soms wat hoog gedragen bij staan en gaan. Lopen natuurlijk nog wat slungelig. Goed temperament.

5. Enya Bhraonàin des Bergers du Forez

Teef.
Eig. Th.W. en H. den Hartog
5 mnd. Jonge teef van prima geslachtstype. Al goed in verhoudingen en harmonieus gebouwd. Goed bone en al behoorlijk bespierd. Rustiek totaalbeeld. Zeer vrouwelijk hoofd, nog niet helemaal parallel. Ovaal gevormd, iets klein oog, wel donker. Oor is goed aangezet, maar soms rozenoor gedragen. Goed gebit. Prima hals- en ruglijn. Goede hoekingen, al heel behoorlijk lichaam. Goede voeten en dubb. Hub.klauw. Correcte brand. Goede vacht. Goed temperament. Staart goed aangezet, maar mag meer J gedragen. Voor leeftijd al heel behoorlijk stuwend gangwerk.

Nestindruk: 2 van de 8 aanwezig. Hoewel verschillend, toch duidelijk geslachtstypes. Beide zijn goed in verhouding, hebben goede rastypische punten. De oogvorm kan wat rastypischer evenals de oorvorm. Goede vachten, correcte brand. Goede bouw. De vacht en de hoekingen zijn een verbetering t.o.v. de reu. Goed temperament.

Nest: Ugho- Hoey de Sainte Petronille x Toscane de Sainte Petronille
Geboortedatum: 8-8-2009.
Fokker: C. Laviletti

6. Eastwood Clint de Sainte Petronille

Reu
Eig. A.M. Bos-Schrijver
8 mnd. Heeft duidelijk de maat, maar staat nog volledig in ontwikkeling. Heeft een manlijk hoofd met een donker oog. Scharend gebit. Weinig parallelle lijnen. Goed aangezette, tikje grote oren. Goede hals, voldoende vaste bovenbelijning, goede croupe, staartaanzet en –dracht. Goed gehoekt achterbeen, mooie dijbeenbreedte. Kan in de voorhand meer hoeking gebruiken. Bot past bij het totaalbeeld. Zag graag iets meet kattevoet. Brandaftekening graag iets zuiverder. Nog een zeer jeugdig gedrag. Gaat achter corect, correcte stuwing. Hoeking voorhand (moet) duidelijk vaster worden

7. Elanür Black de Sainte Petronille

Teef.
Eig. P. de Koster
8 mnd. Teefje in prima maat. Is duidelijk gestrekt. Vrouwelijk goed gevormd hoofd met een donker oog, met een goed gebit. Bijna parallelle lijnen. Goed aangezet en gedragen oor. Fraaie pigmenten. Goede hals en schouder. Bovenbelijning moet nog vaster worden. Prima croupe, goede staartaanzet en –dracht. Is voor goed gehoekt. Bot past bij het totaalbeeld. Voeten konden tikje sterker. Achter correct gehoekt. Mooie vacht, warm tanaftekening. Tijdens gaan voor correct, achter wel parallel maar moet nog stabieler worden in de bovenbelijning.

Nest: Virgile du Murier de Sordeille x Ura (aanwezig)
Geboortedatum 21-6-2009.
Fokker: J. Pragt
Verslag Ura: 7 jaar jonge teef van zeer goed geslachtstype. Licht gestrekt, krachtig gebouwd, net niet te zwaar. Correct hoofd, bijna parallel. Ovaal gevormd oog, iets schuin geplaatst. Oor iets laag aangezet, zou iets typischer gedragen mogen. Prima hoekingen. Goede hals, voldoende vaste rug. Lichaam en lendenpartij iets zwaar. Goede benen en voeten en dubb.hub.klauw. Correcte brand. Correct bespierd. Goed aangezette, correcte staart. Prima temperament. Vacht van voldoende harde structuur. Vlot gangwerk.

8. Edi

Teef.
Eig. J. Pragt/E. Rensen
10 mnd. Zeer goed geslachtstype. Harmonieus en rustiek gebouwd. Licht gestrekt. Tevenhoofd met goede expressie. Ovaal gevormd oog, mag iets groter. Hoofd bijna parallel, schedel moet nog uitvlakken. Goed aangezet oor. Al heel behoorlijke snuit, prima gebit. Mooie hals en ruglijn. Prima hoekingen voor. Bekken helt wat sterk. Goed gehoekt achter. Al heel behoorlijk lichaam. Goede benen en voeten en dubb.hub.klauw. Prima aangezette en typisch gedragen J-staart. Warme brand, goede vacht. Prima temperament. Gaat voor nog iets breed, achter moet nog wat krachtiger

9. Evita (Luna)

Teef.
Eig. J. Stitselaar
10 mnd. Jonge teef van zeer goed geslachtstype. Harmonieus gebouwd en al behoorlijk kracht uitstralend. Prima bone en goed bespierd. Tevenhoofd, bijna parallel. Mooie expressie. Ovaal gevormd voldoende groot oog. Goed aaangezet, iets naar achter gedragen oor. Goede snuit en prima gebit. Prima hals en ruglijn. Goede hoekingen. Al heel behoorlijk lichaam. Sterke lendenen en dijen. Voldoende vaste voeten. Goede benen en dubb.hub.klauw. Goede brand. Staart ietsje hoog aangezet, correct in J gedragen, zou tikje langer mogen. Correcte vachtstructuur. Prima temperament. Staart ietsje hoog gedragen. Moet bij het gaan nog krachtiger worden.

10. Elza (Raiza)

Teef.
Eig. L.K. v. Veldhuisen
10 mnd. Jonge teef van goed geslachtstype. Licht gestrekt, goed bone en bespierd. Tevenhoofd moet nog wat aan kracht winnen en in schedel uitvlakken. Correct gedragen oor. Ovaal gevormd, iets klein oog, donker van kleur. Stop zou iets meer kunnen zijn. Voor leeftijd voldoende ontwikkelde snuit, onderkaak moet nog wat krachtiger. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen voor, bekken helt wat sterk., verder goed gehoekt. Goede benen, voeten mochten vaster, Goede dubb.hub.klauw. Goede vacht, correcte brand. Goed gedragen J-staart. Correct temperament, Voor wat los in de polsen, maar voor leeftijd al behoorlijk krachtig.

11. Eline (Akira)

Teef.
Eig. C. Posthuma/ L. v. Dongen.
10 mnd. Jonge teef van goed geslachtstype, mag niet krachtiger van bouw worden. Krachtig bone, goed bespierd. Huid mag in totaal nog wat strakker. Goed tevenhoofd, correcte expressie. Ovaal gevormd, voldoende groot, donker oog. Schedel moet nog wat vlakker, bijna parallel. Stop mocht wat meer. Correcte snuit en gebit. Goede hals en ruglijn, lichaam mag niet dieper. Al behoorlijk ontwikkeld. Goede benen, correcte voeten. Goede dubb.hub.klauw. Goede hoekingen. Goed aangezette en typisch gedragen J-staart. Goede brand en vacht van correcte structuur. Correct temperament. Gaat wat los in pols, maar achter al voldoende krachtig.

12. Elja

Teef.
Eig. H. van ’t Klooster
10 mnd. Jonge teef van correct geslachtstype. Aan de bovenmaat van de standaard. Op dit moment nog wat vierkant tonend. Staat nog volop in ontwikkeling. Lichaam moet nog wat uitzwaren. Bone moet nog wat krachtiger worden. Goed tevenhoofd, parallel. Correcte stop. Goed aangezet oor. Oog iets schuin geplaatst, donker van kleur. Correcte snuit. Goede hals en ruglijn. Goede heoking voor, bekken helt wat sterk. Achter correct gehoekt. Voldoende vaste voeten. Goede dubb.hub.klauw. Staart iets laag aangezet en moet nog wat beter in een J gedragen worden. Warme brand, tikje veel. Voldoende temperament, moet nog wat aan de ring wennen. Nog wat slungelig in haar gangen

Nestindruk:
Moeder en alle 5 de pups aanwezig. Complimenten aan de fokster. De pups zijn in het algemeen zeer goed in geslachtstype. Goed van bone en bespiering. Algemeen mooie hoofden, oogvorm verdient aandacht en ook de stop, die soms wat dieper mocht. Goede gebitten. Goede bovenbelijning. Hoekingen voor goed, regelmatig helt het bekken wat sterker. De vachten zijn correct van structuur en de brand is goed en warm. Temperamenten in het algemeen goed. Heel mooi en typisch zijn de J-staarten.

Nest: Balto x Vanille du Murier de Sordeille
Geboortedatum 19-4-2009.
Fokker E. de Lovinfosse

13. Iluca du Fond des Camps (Luca)

Teef.
Eig. A.V. Houdijk
1 jaar. Zeer stevige teef. Heeft een vrouwelijk, goed gevormd hoofd met weinig parallelle belijningen. Middelgroot oog, ovaal. Scharend gebit. Prima oor. Het hoofd komt nog wat puppy-achtig over in verhouding tot het lichaam. Goede hals, sterke bovenbelijning, goede staartaanzet en dracht. Is gelijkmatig gehoekt in voor- en achterhand. Heeft goed bot, sterke voeten. Enorm diepe borst. Fraaie vachtstructuur. Correcte arlequin-aftekening. Warm tan. Gaat graag in telgang, maar na enkele keren proberen gaat ze verder in balans.

Nest: Vidock du Murier de Sordeille x Equinox du Bois Tourbeux
Geboortedatum: 6-4-2009.
Fokker: J & N. v. Soest-Cremers

14. Ibalou du Bois Tourbeux

Reu
Eig. J. Elzinga
Fraaie jonge reu van 1 jaar oud. Hij is mooi van maat. Staat vanzelfsprekend nog in ontwikkeling, maar alles is in aanleg goed aanwezig. Hij heeft een manlijk, gestrekt hoofd. Stop is een fractie markanter. Prima oor, goed gebit. Excellente pigmenten. Goed oog. Prima hals, schouder en bovenbelijning. Goede croupe en staartlengte, alsmede in dracht. In balans gehoekt. Borstpartij moet nog verder ontwikkelen. Goed bot. Behoorlijk sterke voeten. Heel mooie vacht, mooie warme tan aftekening. Gaat gemakkelijk door de ring. Hubertusklauwen aanwezig. Heerlijk temperament.

Nest: Uroc de la Terre Sacrée de Marius x Choubidou de la Terre Sacrée de Marius
Geboortedatum 4-4-2009.
Fokker: V. Rouquette

15. Enza de la Terre Sacrée de Marius

Teef.
Eig. L. de Vries
1 jaar. Fraaie jonge teef. Is mooi van maat en lichaamsverhouding. Heeft een goed gevormd vrouwelijk hoofd met weinig parallelle lijnen. Goed oog en oor. Pigment in de mond kan iets intensiever. Correcte halslengte. Overgang hals/rugbelijning mag iets vloeiender. Voldoende vaste bovenbelijning. Correcte staartaanzet en –lengte. Achter correct gehoekt, voor net aan. Goede borstdiepte. Bot bij het totaalbeeld passend. Zag graag iets sterkere voeten. Fraaie vachtstructuur, zuivere aftekeningen. Gaat gemakkelijk, voor een tikje los.

Nest: Adventure Troy de la Point du Meingat (aanwezig) x L’Esprit d’Hamrik Zakyra (aanwezig)
Geboortedatum 25-3-2009.
Fokker: M.R. v.d. Sluis

Verslag ouders: Het doel van de fokster was om meer substantie te krijgen (meer bot). De vader zeer krachtig totaalbeeld, zwaar geknookt. Manlijk in alle onderdelen. De moeder: zeer vrouwelijke verschijning. Goed van maat. Bot is middelkrachtig. Voorsnuit mag wat voller. Zag graag wat sterkere pigmenten. Zowel pa als ma hebben een correcte vacht. Stabiel gedrag beide.

16. Athos (Rex)

Reu.
Eig. H.J. Sloots
1 jaar. Flink formaat reu die nog volledig in ontwikkeling is. Staat wel aan de bovenste maatgrens. Krachtig manlijk hoofd, weinig parallelle lijnen. Goed oog. Krachtige volle voorsnuit. Prima ooraanzet en –dracht. Prima gebit. Goede hals en schoft. Sterke bovenbelijning. Zeer goede staartaanzet alsmede –dracht. Borstpartij moet verder ontwikkelen. Krachtige voeten. Goede vachtstructuur, warme brandaftekening. Hond wordt picobello voorgebracht door jonge handler.

17. Astor

Reu.
Eig. M. Pool
1 jaar. Stevige reu, aan de bovenste maatgrens. Goede lichaamslengte. Krachtig manlijk hoofd, weinig parallelle schedellijnen. Volle voorsnuit. Compleet scharend gebit. Goed oog en oor. Prima hoofd. Goede schouder. Prima bovenbelijning. Goede staartaanzet en –dracht. Hij is gelijkmatig gehoekt voor en achter. Mooi bot en sterke voeten. Ribbenpartij nog in ontwikkeling. Heel fraaie vacht, warme tanaftekening. Gaat gemakkelijk. Goed temperament.

18. Anouk

Teef.
Eig. E. van Buiten
1 jaar. Zeer jong ogende teef, heel vrouwelijk. Heeft een vrouwelijk, gestrekt hoofd met mooie vlakke schedel. Goed oog. Voorsnuit mag iets krachtiger. Prima oor. Heeft een goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning, iets afgeronde croupe. Mooie dijbeenbreedte. Net voldoende borstdiepte, moet in breedte en welving nog ontwikkelen. Het bot past nu bij het lichaam. Zag graag iets sterkere voeten. Heeft een erg mooie vacht. De brandaftekening is goed, maar heeft nog wat lichte pencilling. Gaat achter behoorlijk parallel en moet in de voorhand nog vaster worden.

19. Alita

Teef.
Eig. W. Plantinga
Fraaie teef, mooi van maat en lichaamsverhoudingen. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd, goede lengte en parallelle lijnen. Goed oog. Correcte voorsnuit, goed oor. Schaargebit. Goede hals, schouder, bovenbelijning. Overgang staartaanzet kan vloeiender. Is efficiënt gehoekt rondom. Mooie diepe borst. Het bot past bij het totaalbeeld. Heel mooie vachtstructuur. Voeten kunnen fractie sterker. Gaat gemakkelijk door de ring. Moet nog verder ontwikkelen.

20. Anika (Tara)

Teef.
Eig. K.J. Kuyt
1 jaar. Zeer jong ogende teef. Vrouwelijk totaalbeeld. Is goed van maat. Is een fractie langer dan hoog. Heeft een vrouwelijk hoofd, voorsnuit kan iets voller. Goed oog, goed gebit, prima oor. Goede hals, sterke bovenbelijning. Wat hellend bekken. Staart is van goede lengte en dracht. Is voor voldoende gehoekt. Heeft wel een mooie dijbeenbreedte. Zag graag iets sterkere voeten. Bot past bij het totaalbeeld. Fraaie vacht, zuivere tanaftekening. Gaat voor correct, achter graag iets meer stuwkracht.

21. Angie

Teef.
Eig. W. Huitema
1 jaar jonge teef. Goed formaat en verhoudingen. Staat nog volledig in ontwikkeling. Vrouwelijk hoofd, bijna parallelle lijnen. Goed oor, oog en gebit. Prima hals, schouder. Voldoende vaste bovenbelijning. Voldoende goede staartaanzet. Goed gehoekt achter, ruim voldoende voor. Goede borstdiepte en –breedte. Staat goed op de benen. Zag graag iets sterkere kattevoeten. Fraaie vachtstructuur. Gaat behoorlijk.

Nestindruk:
2 reuen, 4 teven. Reuen duidelijk geslachtstype, zo ook de teven. Reuen duidelijk kracht. Teven, twee stuks neigen naar de moeder, andere zijn tussenformaat, hebben kracht en ? Fraaie vachten en tanaftekeningen. Stabiel gedrag.

Nest: Busco de l’Enclos d’Usco x Bessie du Domaine de la Grasse
Geboortedatum: 17-3-2009.
Fokker J. Avelin

22. Elga (d’Arthy).

Teef.
Eig. C. en I. Janssens
13 mnd. Jonge teef van correct geslachtstype. Staat nog volop in ontwikkeling. Bovenmaat van de standaard en wat vierkant gebouwd. Bone in ontwikkeling, correct bespierd. Correct tevenhoofd, dat nog wat krachtiger moet worden. Stop mocht wat meer. Oog met correcte expressie. Correcte oorvorm en plaatsing. Goed gebit. Goede hals, rug voldoende vast. Zou voor en achter beter gehoekt mogen zijn. Lichaam ontwikkelt nog. Goede voeten en dubb.hub.klauw. Prima temperament. Wat lichte brand en witte streep op de borst. Staart wordt erg hoog gedragen. Gangwerk voldoende vlot.

23. Flora

Teef.
Eig. A. Steengracht
13 mnd jonge teef van correct geslachtstype. Licht gestrekt, goed bone. Correct bespierd. Correct tevenhoofd. Mag wat meer stop hebben. Nog niet helemaal parallel. Oog wat klein en schuin geplaatst. Goed gebit. Goede hals. Ruglijn moet nog wat vaster worden. Voor goed gehoekt, achter erg sterk in bekken en hak. Voeten moeten nog wat vaster. Goede benen en dubb.hub.klauw. Staart wat laag aangezet en wat hoog gedragen. Warme brand. Prima temperament. Gaat voor nog wat los en achter moet ze nog wat aan kracht winnen.

Nest: Ulysse des Bergers de Corai l x Cankhoon Blue des Bergers de Corail
Geboortedatum 13-2-2009.
Fokker: A. Surmont

24. Eos Blue des Bergers de Corail.

Teef.
Eig. L. de Vries
15 mnd. Stevige teef. Iets langer dan hoog. Goed van maat. Vrouwelijk hoofd. Goed oog, goede voorsnuit. Prima ooraanzet. Oor ligt wat meer tegen de wang aan. Krachtige hals die goed overgaat in de schouder. Correcte bovenbelijning. Goed afgeronde croupe. Goede staartaanzet en –dracht. Goede borstdiepte, breedte en ribwelving. Goede benen en voeten. Zuivere brandaftekening. Na een rondje gelopen te hebben komt ze volledig in balans. Prima arlequinkleur.

Nest: Turbo de la Negresse x Feeling du Fond des Camps
Geboortedatum: 17-1-2009.
Fokker: G. Bonnefoy

25. Evian Igor du Murier de Sordeille.

Reu.
Eig. Y. Mooyweer
15 mnd jonge reu van prima geslachtstype. Krachtig en rustiek. Prima bone en goed bespierd. Krachtig reuenhoofd. Goed geplaatst en gevormd oor. Bijna parallel in hoofd. Oog ietsje klein en schuin geplaatst. Goede snuit. Zeer krap scharend gebit met prima elementen. Goede hals- en ruglijn. Voor voldoende, achter goed gehoekt. Prima lichaam. Goede voeten, benen en dubb.hub.klauwen. Warme brand, mocht op het hoofd iets meer. Staart wordt wat hoog gedragen, goed aangezet. Prima temperament en vlot gangwerk.

Nest: Ulima Grimm la Duchesse de la Fosse (aanwezig) x Anatevka Hestia v.d.Woensberg (aanwezig)
Geboortedatum: 15-12-2008.
Fokker: T.W. den Hartog
Grimm:
Reu van een prima maat. Manlijk hoofd en prima ogen. Goed op de benen staand. Duidelijk in de rui
Aanatevka:
Vrouwelijke verschijning. Goede maat. Vrouwelijk hoofd. Zag graag sterker pigment in de mond.

26. Dino Ferrari la Duchesse de la Fosse.

Reu.
Eig. K.M.R. Dirven-Werckx
1 jaar jonge reu. Zeer onwennig. Heeft nu correcte maat. Staat nog volledig in ontwikkeling. Manlijk hoofd, bijna parallelle lijnen. Goed oog en oor. Wil jammer genoeg gebit niet tonen. Goede hals, schouder, sterke bovenbelijning. Goede staartaanzet. Fraaie vacht. Goede borstdiepte, moet nog in breedte en ribwelving winnen. Bot bij het totaalbeeld passend. Goede voeten. Tijdens gaan voor nog erg los, moet achter paralleller gaan. Moet ringtraining gaan volgen.

27. Dunya Desie Duchesse la Duchesse de la Fosse.

Teef
Eig. V.d. Vlis & V. Setten
Jonge teef. Goed van maat, maar staat nog volledig in ontwikkeling. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Prima oog, oor en gebit. Goede hals, voldoende bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet, wat spaarzaam in J-vorm. Net voldoende gehoekt achter, voldoende voor. Correcte dijbeenbreedte. Staat goed op de benen en voeten. Voldoende warme tanaftekening. Correcte vacht. Tijdens het gaan voor wat los, zag achter graag wat meer stabiliteit. Prima presentatie.

Nestindruk:
Reu neigt naar vader, teef naar moeder. Jonge reu en teef tonen wel kwaliteit, maar hebben nog tijd nodig verder uit te zwaren.

Nest: Adventure Troy de la Point du Meingat x Lala van de Paardenstal
Geboortedatum: 11-10-2008.
Fokker: J. van Hout

28. Sieger van de Paardenstal Reu.
Eig. G.v. Bemmelen & A.F. Hendriksen, Afwezig

29. Sier van de Paardenstal.

Teef.
Eig. J. Hoogendoorn
18 mnd. Stevige teef. Goede maat en lichaamsverhouding. Vrouwelijk hoofd, donker oog, goed gebit. Prima oor. Bijna parallelle lijnen. Goede hals en bovenbelijning. Bekken iets te sterk hellend. Staart in J-vorm. Kan in voorhand iets meer hoeking gebruiken. Botwerk middelkrachtig, wel goede voeten. Goede vachtstructuur, warme brandaftekening. Moet in de borstpartij verder ontwikkelen. Tijdens het gaan iets meer stuwkracht met de achterhand gewenst en voor wat vaster. Prima temperament.

Nest: Udson du Murier de Sordeille x Voltane du Murier de Sordeille
Geboortedatum: 18-9-2008.
Fokker: E. de Lovinfosse

30. Hiverzidane du Fond des Camps.

Reu.
Eig. S. Buist
1,5 jaar jonge reu van prima geslachtstype. Krachtig, harmonieus en rustiek gebouwd. Prima bone en goed bespierd. Krachtig reuenhoofd, parallel. Prima expressie en goed gevormd donker oog. Correct oor. Goede schedel en snuit. Prima gebit. Prima hals en ruglijn. Goed lichaam. Prima hoekingen. Goede benen, voeten en dubb.hub.klauwen. Goed aangezette typische J-staart. Warme brand en goede vacht. Stuwend gangwerk. Heel mooi voorbeeld van het ras.

31. Huette du Fond des Camps.

Teef.
Eig. S. Groenman
1.5 jaar jonge teef van prima geslachtstype. Krachtig, harmonieus en rustiek gebouwd. Goed bone en bespiering. Heel mooi tevenhoofd, parallel. Goede expressie en goed gevormd oog. Snuit moet nog wat voller worden. Goed gevormd oor, prima gebit. Goede hoekingen. Prima hals en ruglijn. Goede voeten, polsen mogen wat sterker. Lichaam nog iets vlak. Correcte vachtstructuur. Correct gedragen J-staart. Prima voeten, benen en dubb.hub.klauwen. Warme brand. Prima temperament. Stuwend gangwerk. Heel mooi voorbeeld van het ras.

Nest: Valderic du Chemin du Val au Loup x Vaya Wimmy la Duchesse de la Fosse (aanwezig)
Geboortedatum: 16-9-2008.
Fokker: A.M. Bos-Schrijver
Vaya Wimmy: Teef van goede maat en verhoudingen. Vrouwelijk. Zag graag iets meer stabiliteit in de achterhand tijdens het gaan. Heerlijk temperament. Pigment in de mond iets intensiever.

32. Dakar Aaron Living Next Door.

Reu.
Eig. J. Levert & K. v.d. Boon
Fraaie grote stevige reu. Goede maten en verhoudingen. Manlijk hoofd, juiste proporties. Donker oog, goed oor. Prima gebit. Goede hals, sterke bovenbelijning, goed croupe en staartlengte, typische J-vorm. Fraaie vacht. Goed gehoekt voor en achter en staat goed op de benen en voeten. Prima borstpartij. Gaat voor en achter correct.

33. Duncan Abel Living Next Door (Aki)

Reu.
Eig. H.C. de Herder & J. v. Bennekom,
Flink aan de maat staande reu. Manlijk totaalbeeld. Reuenhoofd, goed oog, oor en gebit. Prima hals, goede bovenbelijning. Iets afgeronde croupe. Goede staartlengte en –dracht. Goede borstdiepte. Staat goed op de benen en voeten. Prima vacht. Tijdens gaan voor correct, graag wat meer drive vanuit de achterhand. Rustig temperament.

34. Denver Arco Living Next Door (Igor)

Reu.
Eig. H. Lammertse & E. Vermeulen
Reu van goede maat. Manlijk, goed gevormd hoofd. Goed oog, oor en gebit. Prima hals. Goede bovenbelijning, iets afgeronde croupe. Goede staart. Mooie dijbeenbreedte. Behoorlijk gheokt voor. Staat goed op de benen en voeten. Correcte vacht. Kan goed gaan. Middelkrachtig bone. Pigmont in de mond moet intensiever. Zag graag iets meer drive uit de achterhand, gaat voor corrrect. Moet nog in borstbreedte winnen, zo ook ribwelving. Ringtraining duidelijk aan te bevelen.

35. Deejay Andy Living Next Door

Reu.
Eig. J. Levert & K. v.d. Boon
Reu van goede maat en lengteverhoudingen. Manlijk, goed gevormd hoofd. Goed oog, oor en gebit. Prima hals, rechte bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Is gelijkmatig gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen. Correcte vacht. Gaat heel gemakkelijk door de ring met goede paslengte. Brandaftekening wat roestig aan de voeten.

36. Daylinn Abby Living Next Door

Teef.
Eig. A.M.Bos-Schrijver
Fraaie substantievolle teef. Toont zacht vrouwelijk hoofd met parallelle lijnen. Donker oog, goed gebit. Correct gedragen oren. Goede hals, stevig lichaam met passende hoekingen. Rondom correcte staartaanzet en –dracht. Gaat heel gemakkelijk door de ring. Prachtige vacht. Prima tanaftekening. Goede presentatie.

37. Daisy Amara Living Next Door

Teef
Eig. L. Spelbos-Voskuilen
Teefje van prima maat en goede verhouding. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd met parallelle lijnen. Prima oog, goed oor en gebit. Goede hals. Voldoende vaste bovenbelijning. Goede croupe en staarthouding, alsmede –dracht. In balans gehoekt. Prima borstdiepte, breedte en ribwelving. Staat goed op de benen en voeten. Prima vachtstructuur. Correcte tanaftekeningen. Gaat gemakkelijk.

38. Dunya Amelie Living Next Door

Teef.
Eig. K. en M. Winde
Stevige teef, wel vrouwelijk. Goede lengteverhouding. Vrouwelijk hoofd met bijna parallelle lijnen. Goed oog, scharend gebit, excellent pigment. Prima oor. Goede hals, schoft en bovenbelijning. Goede croupe en staartaanzet. Correcte staartdracht. Is gelijkmatig gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen voor en achter. Bot past bij het totaalbeeld. Prima vacht en tanaftekening. Tijdens gaan voor correct, zag achter graag iets meer stabiliteit.

Nestindruk:
Reuen, duidelijk geslachtstype. Mooie maten en verhoudingen. Fraaie hoofden, goede vachten en tanaftekeningen. Teven vrouwelijk, maar wel met kracht.
Schitterende pigmenten. Plezierige karakters.

Nest: Tyson de la Cité des Grands Feux x Anna Karenin de la Haie d’Ipson
Geboortedatum: 22-8-2008.
Fokker: M. Klein Jerome

39. Duette de la Haie d’Ipson

Teef.
Eig. H. en L. Lambrechts.
19 mnd jonge teef. Correct geslachtstype. Ze is vandaag wat lang in lichaam en lendenen. Tevenhoofd. Oren vrij hoog aangezet. Hoofd bijna parallel. Correct gevormd oog, dat wat groter zou mogen. Correcte snuit en goed gebit. Correcte hoekingen. Lichaam goed ontwikkeld. Goede benen en voeten en dubb.hub.klauw. Correct aangezette staart. Correcte brand. Vacht zou iets harder mogen. Zou bij het gaan wat krachtiger kunnen. Aandacht voor haar gedrag in de ring.

Nest: Valdone des Bergers de la Vallée x Daïkha du Bois des Honnelles
Geboortedatum: 1-6-2008.
Fokker: R. v.d. Vyver

40. Hopi du Bois d’Honnelles

Teef.
Eig. A. van Nederpelt
Bijna 2 jaar jonge teef. Goed geslachtstype in goede verhouding. Met goed bone en goed bespierd. Mooi tevenhoofd, parallel. Goed geplaatst oor. Correcte expressie. Neus zou iets meer opgevuld kunnen. Goed gebit. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen. Lichaam en lendenen wat rond vandaag. Prima benen, voeten en dubb.hub.klauw. Warme brand, goede vacht. Correct gedragen J-staart. Voldoende vlot gangwerk. Goed temperament.

Nest: Virgile du Murier de Sordeille x Ura (aanwezig)
Geboortedatum: 4-5-2008.
Fokker: J. Pragt

41. Denise (Amber)

Teef.
Eig. K. Warmerdam-Durge
Bijna 2 jaar jonge teef van zeer goed geslachtstype. Licht gestrekt. Goed bone en bespierd. Goed tevenhoofd, bijna parallel. Correct oor. Oog donker van kleur, wat schuin geplaatst. Goede snuit en prima gebit. Goede hals en ruglijn, al heel behoorlijk lichaam. Voor goed gehoekt. Bekker helt wat meer, verder correct gehoekt achter. Goede voeten en dubb.hub.klauwen. Warme brand en goede vacht. Prima temperament. Goed aangezette staart, die soms iets hoog gedragen wordt. Moet bij het gaan achter nog iets krachtiger worden.

42. Davide (Dibbes).

Reu.
Eig. W. en N. Winteraeken
Bijna 2 jaar oude reu van prima geslachtstype. Harmonieus en krachtig gebouwd. Krachtig bone en goed bespierd. Heel mooi reuenhoofd, bijna parallel. Goede schedel en snuit. Oog goed gevormd, iets schuin geplaatst, donker van kleur. Prima gebit. Oor hoog aangezet, iets naar achter geplaatst. Prima hals en ruglijn. Prima hoekingen. Al behoorlijk lichaam, nog wat smal in front. Prima benen en voeten en dubb.hub.klauwen. Warme brand, vacht iets gegolfd. Goed aangezette, typische J-staart. Prima temperament. Staart gaat iets hoog, maar verder vlot in gang.

Nestindruk: 2 van de 4 pups aanwezig. Tonen beide duidelijk geslachtstype. Zijn krachtig gebouwd en in goede verhouding. Goede hoofden. Aandacht voor de oorstand en de plaatsing van het oor. Goed bone. Goede brand. Prima temperament.