2019 - N'Lewis l'Ami de la Campagne van mw, C. van Dellen & F. Ottburg
2018 - Denzell van dhr. J. ter Horst
2017 - Denzell van dhr. J. Ter Horst
2016 - Jiroux des Bergers Aventureux van mw. S. Groenman
2015 - Enya Bhraonain des Bergers du Forez van mw. G. den Hartog
2014 - Huvan l'Etoile de la Nuit van mw. L. Bergmans