DE ODETTEBEKER

De Odettebeker is een wisselbeker die jaarlijks door de Beauceronclub Nederland wordt toegekend aan de beauceron die de meeste punten heeft behaald op shows. 

Historie en naamgeefster van de beker 

Odette was de roepnaam van de eerste beauceron in Nederland met de titel Nederlands kampioen. In het stamboek vindt u haar terug onder haar officiële naam: Uvette de la Bergerie Française. Haar eigenaar, wijlen Nitha van Dijkhuizen-Heineke, was behalve kynoloog een bevlogen dierenbeschermer, die een particulier dierenasiel beheerde. Zij ving daar in de zestiger jaren een beauceronteef op, die bij haar in het gezin -ondanks moeilijk gedrag- de belangstelling wakker maakte voor ons wat ruige Franse werkras. Een jaar of wat na het overlijden van die teef kocht zij Odette. Van huis uit had Nitha belangstelling voor het fenomeen hondenshow en ook Odette werd voorgebracht op bijna elke show in het land. Bij veel van de toenmalige beauceronliefhebbers, ook bij diegenen die aan de wieg van onze vereniging hebben gestaan, was een ontmoeting met Odette een stimulans om de interesse voor de beauceron om te zetten in daden en naar een eigen beauceron op zoek te gaan. Nitha vond dit gevolg van haar tentoonstellingsbezoek belangrijk en nadat de showcarriere van haar beaucerons op zijn eind liep bedacht zij dat een clubbeker anderen zou kunnen stimuleren om de fakkel van haar over te nemen. Heel bijzonder, maar geheel in de lijn van Nitha's idee dat er beaucerons op de show te zien zouden moeten zijn, is het feit dat deelname alleen al evenveel punten opbrengt als 'beste van het ras' worden. 

Voorwaarden 

  • alleen voor leden van de Beauceronclub Nederland
  • alleen Nederlandse CAC+CACIB tentoonstellingen en de clubmatches van de Beauceronclub Nederland
  • publicatie van de 10 hoogst geplaatste honden in het clubblad of zoveel meer als er gelijk staan
  • uitreiking van de beker op de algemene ledenvergadering
  • de eigenaar van de winnende hond kan eigenaar worden van de beker nadat hij of zij deze driemaal gewonnen heeft, ongeacht met welke hond
  • de club zorgt daarna weer voor een nieuwe ODETTEBEKER

Puntentelling

5 punten worden verdiend door de DEELNAME
1 punt extra bij het behalen van de kwalificatie UITMUNTEND
1 punt extra bij het RES.CAC of op een na beste reu/teef van de clubmatch (mits U)
2 punten extra bij het CAC of beste reu/teef van de clubmatch (mits U)
2 punten extra voor de beste van het ras (mits U)
Bij een gelijk aantal punten aan het eind van het jaar beslist het lot door loting op de ALV.