Dekreu toegevoegd

Op 7 oktober 2012 slaagde Eastwood Clint de Sainte Petronille voor de MAG-test en voldoet daarmee aan de voorwaarden gesteld in het verenigingsfokreglement om aan de dekreuenlijst van de BCN te worden toegevoegd.