Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2019 is Sieneke Groenman als erelid van de Beauceronclub Nederland verkozen.
Foto: Christianne vd Pas