Nieuws van de Raad van Beheer

Omdat er helaas iets mis is gegaan met de mailing van de Raad van Beheer naar ons bestuur vragen wij relatief laat van onze fokkers en geïnteresseerden de aandacht voor het volgende:

Op de volgende link vindt u concept voorstellen van de Raad van Beheer voor nieuwe onderdelen van het huidige gezondheidsbeleid. Deze voorstellen worden in stemming gebracht op de eerstvolgende algemene vergadering van de Raad van Beheer op 5 september aanstaande. Deze datum was nog niet bekend tijdens de opnames van de presentaties.

Deze voorstellen stonden gepland om in het voorjaar tijdens informatieavonden te bespreken met alle leden van de Raad van Beheer, aangesloten fokkers en geïnteresseerden. Door de Corona-maatregelen was dat niet mogelijk en heeft de Raad van Beheer voor deze vorm gekozen.

De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.

Het verzoek aan alle fokkers is om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen. Vragen en suggesties hierover kunt u sturen naar de Beauceron Club Nederland. Wij zullen de vragen en suggesties bundelen en naar de Raad van Beheer sturen. Op basis van deze terugkoppeling zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens de algemene vergadering Van de Raad van Beheer, die op 5 september wordt gehouden.

bedoelde informatie