Puppytest

De puppytest en de Beauceron-gedragstest kennen een vergelijkbare historie. In 1982 werd de eerste puppytest bij een nest beaucerons op een leeftijd van 7 weken afgenomen, toendertijd nog de zogenaamde Campbell puppytest. De puppytest heeft in de loop der jaren haar eigen evolutie doorgemaakt. Over het nut en de noodzaak van een puppytest wordt uiteenlopend gedacht binnen de hondenwereld. De gedragstestcommissie is zich daarvan terdege bewust. Puppytests missen een wetenschappelijke basis om voorspellingen te kunnen doen over het gedrag van de hond op volwassen leeftijd. 

Toch vindt de Beauceronclub Nederland het belangrijk elk nest beauceronpups te zien en tot op de dag van vandaag worden nesten beaucerons die geboren worden binnen de club op de leeftijd van 7 weken bezocht door een team afgevaardigden. Alle beauceronpups geboren binnen de club worden gezien door een dergelijk team. De pups worden gezien door een exterieurkeurder en door een tweetal puppytesters. Tijdens de exterieurkeuring wordt het uiterlijk van elke pup bekeken en beschreven. Tijdens de puppytest wordt met elke pup een aantal testjes gedaan om de fokker en de toekomstige eigenaar 'aanvullende' informatie te geven over het gedrag en de mogelijke aandachtspunten bij de opvoeding van een individuele puppy.