Database Beauceronclub Nederland online bij Zooeasy

Al vele jaren verzamelt de Beauceronclub Nederland gegevens over beaucerons. Informatie over afkomst, nesten, tentoonstellingen, gezondheid en nog veel meer.
Al deze informatie is opgeslagen in een database. Het is te vergelijken met een kaartenbak.

Omdat het digitaal opgeslagen is, kan men eenvoudig en snel de informatie opzoeken en met elkaar vergelijken. Ook kunnen proefdekkingen worden gemaakt.

Om het voor u mogelijk te maken zélf in de database naar informatie te zoeken is het besluit genomen deze bij Zoo-Easy online te plaatsen. De toegang is mogelijk door de aanschaf van een leesaccount.

Inloggen op ZooEasy

Bent u in het bezit van een leesaccount voor onze database, dan kunt u hier inloggen.

U hoeft op uw computer geen programma te installeren. U kunt inloggen met behulp van de inloggegevens die u ontving van de beheerder. In de database hebt u de keuze uit 4 talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Deens. Dat geldt voor het basisprogramma, de door ons opgenomen informatie is weergegeven in de Nederlandse taal.

Wegens verplichte privacy-bescherming zijn de contactgegevens van alle in de database opgenomen eigenaren, fokkers en keurmeesters niet zichtbaar. Wel worden naam, kennelnaam en land getoond.
Aanmelden kan bij bea.roijen@ziggo.nl

Aanschaf Leesaccount

Hoe kom ik aan een leesaccount?

Zelf in onze database zoeken naar gegevens van beaucerons, hun ouders, nakomelingen, verwantschaps- en inteeltpercentages, stambomen, gezondheid, werkuitslagen, tentoonstellingen en nog veel meer? Proefdekkingen maken, de stamboom hiervan inzien en de info van voorouders bekijken?
Ook voor fokkers dé gelegenheid om opties eerst te bekijken in onze database en zaken zoals inteelt en het aantal malen dat een reu reeds is ingezet als dekreu, met behulp van de aanwezige info te vergelijken.

Toegang is mogelijk door de aanschaf van een leesaccount. Ook als u geen lid bent van BCN.
De kosten van een leesaccount voor een jaar bedragen:
- € 10,00 voor een lid
- € 25,00 voor een niet-lid.

Wilt u een leesaccount? Neem dan via mail contact op met de beheerder van de database, Bea Roijen bea.roijen@ziggo.nl

Vermeld daarbij uw volledige naam, adres, postcode en woonplaats. Maak tevens het bedrag over op ons rekeningnummer: IBAN NL88 INGB 0004 0508 05 (BIC: INGBNL2A), ten name van de penningmeester Beauceronclub Nederland te Velp onder vermelding van: database, uw naam en adres.
Na betaling ontvangt u van onze beheerder een mail met info en van Zoo-Easy de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Uw leesaccount wordt gekoppeld aan uw emailadres (gebruikersnaam) en niet aan een bepaalde computer. 
De informatie in Zooeasy is in meerdere talen beschikbaar. Engels, Frans, Duits, Deens, Nederlands, Italiaans en Spaans.
 

German

Diese Datenbank umfasst beinahe 50.000 Beaucerons, ihre Stammbäume, sowie Ausstellungs- und Gesundheitsergebnisse. Mit Hilfe dieser Datenbank ist es möglich Blutsverwandschaften, sowie den Inzuchtkoeffizienten zu berechnen, und einen Probestammbaum einer gewünschten Verpaarung zu erstellen. Das Komitee veröffentlicht, dass die Seite in 7 Sprachen zur Verfügung steht. Sie ist nicht umsonst: Der Zugang kostet für Mitglieder € 10,- pro Jahr, für Nichtmitglieder € 25,-/ Jahr. Näheres bitte unter: bea.roijen@ziggo.nl

Vielen Dank Birgit Wiegand für die deutsche Übersetzung

English

This database with almost 50.000 beaucerons is the result of the work done over the years from the 1970's. You can find almost 50.000 beaucerons, their pedigrees, exhibition- and health reports. With this database it's possible to make a calculation of the blood-relationship, inbreeding coefficient and a trial result of a mating that has your interest. The committee publishes that the site is in 7 languages. It's not for free: for the acces members have to pay €10 for a year and none members €25.  More information: bea.roijen@ziggo.nl


Thanks to Jan de Gids for translating into English

French

Cette base de données est le résultat de rassembler et de saisir des données de descendance depuis 1977, date de la fondation du Club Néerlandais du Beauceron (BCN). Nous avons pris en compte toutes les données disponible que nous avons pu rassembler dans le monde entier. Vous pouvez trouver presque 50.000 beaucerons, leurs pédigrées et leurs résultats d’expositions ainsi que les résultats des examens de santé.
A l’aide de cette base de données il est possible de faire des calculs concernant les relations sanguine et le taux de consanguinité ainsi qu’une liste de descendants d’un croisement qui a votre intérêt. On peut simuler un pédigrée avec des croisements de chiens de votre intérêt.
Le comité informe que le site est disponible en 7 langues. 
Pour avoir accès à la base de données les membres du club (BCN) sont invités à payer une cotisation de 10 Euros pour une année et 25 Euros pour non membres. bea.roijen@ziggo.nl

Merci pour la traduction en Francais a Marie-Louise et Frank Roymans

Foto's en gegevens voor ZooEasy doorgeven

De gegevens die opgenomen zijn in de database worden op verschillende manieren verkregen.
Ook u kunt de info over uw hond(en) in de database aanvullen door deze aan te leveren. Wij zouden onze database graag uitbreiden met: 

Foto's van de reeds in de database opgenomen honden, ook van uw honden die reeds overleden zijn. Enkele voorwaarden voor foto's zijn er wel. We kunnen alleen .jp(e)g, .bmp, .gif, en .tifbestanden plaatsen. De maximale grootte per foto dient 150 Kb te zijn. Stuurt u maximaal 5 foto's per hond (bijv. hele hond in profiel, hoofd hond, actie foto.....). 1 foto wordt gevoegd bij de basisgegevens van de hond (zoals zie boven), de anderen worden als bijlage opgenomen. Vermeld bovendien bij iedere foto de volledige stamboomnaam en geboortedatum van de hond

Kopieën van stambomen. Stambomen zijn voor ons zeer interessant, daar zij een schat aan informatie bevatten.

Informatie van uw importbeauceron.

Kopieën van de resultaten die uw beauceron behaalde in het buitenland. Uw hond behaalde bijvoorbeeld de CANT in Frankrijk, of de Duitse Verhaltenstest. Stuurt u mij een goed leesbare kopie of scan van het certificaat of het keurverslag. 

Informatie van pups uit een buitenlandse dekking van uw reu. 

Informatie aangaande de gezondheid van uw hond. Denk aan HD en ED-uitslagen maar ook andere officiële informatie is zeer welkom

Overlijdensbericht van uw beauceron. Ook van dit trieste feit word ik graag op de hoogte gebracht. U kunt mij mailen met de datum waarop en waaraan uw beauceron overleed.   

Stuur uw foto en/of informatie naar onderstaand mailadres. Ik neem het graag op.bea.roijen@ziggo.nl