Database Beauceronclub Nederland online bij Zooeasy

Al vele jaren verzamelt de Beauceronclub Nederland gegevens over beaucerons. Informatie over afkomst, nesten, tentoonstellingen, gezondheid en nog veel meer.
Al deze informatie is opgeslagen in een database. Het is te vergelijken met een kaartenbak. Omdat het digitaal opgeslagen is, kan men eenvoudig en snel de informatie opzoeken en met elkaar vergelijken. Ook kunnen proefdekkingen worden gemaakt.

Om het voor u mogelijk te maken zélf in de database naar informatie te zoeken is het besluit genomen deze bij Zoo-Easy online te plaatsen. De toegang is mogelijk door de aanschaf van een leesaccount.