Op zoek naar een beauceronpup

Bij de Beauceronclub Nederland (BCN) zijn vijftien fokkers aangesloten die allen op incidentele basis een nest pups fokken. De fokkers/leden van de BCN fokken deze nesten onder de voorwaarden van het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en het RasspecifiekeFokReglement van de Beauceronclub Nederland, het zogeheten  Verenigingsfokreglement.

In het BRS staan eisen die gelden voor alle fokkers van stamboomhonden in Nederland ongeacht het ras/ de rassen die zij fokken. In het Verenigingsfokreglement staan nadere specificaties opgenomen die de leden van de BCN aanvullend belangrijk achten voor pups gefokt onder de vlag van de BCN.

Zodra een fokker zijn/haar voornemen aan de fokkerijcommissie heeft voorgelegd over een op handen zijnde dekking, toetst deze commissie dat aan de eisen die gelden voor een nest. Het geplande nest zal op de website van de club worden gepubliceerd onder puppies verwacht

Zodra de dekking heeft plaatsgehad wordt ook dat erbij vermeld. Na circa 63 dagen wordt het nest geboren. Zodra de pups geboren zijn verschijnt er bericht op de homepage van de club en wordt het nest gepubliceerd op de site  puppies geboren

De club bemiddelt niet tussen fokker en belangstellende in een pup.

Samenvattend

Vanaf het moment dat een fokaanvraag goedgekeurd is wordt de fokker, de teef en de gekozen reu vermeld, tevens de verwachte dekkingsperiode.

  • Zodra de dekking heeft plaatsgevonden vermelden wij de verwachte geboortedatum (ongeveer 63 dagen later).
  • Zijn de pups geboren dan vindt u uiteraard de info op deze pagina.
  • U kunt zelf al eerder contact op nemen met de fokker via telefoon en/of e-mail.

Over zaken als, waar op te letten bij de keuze van een pup etc. kunt u bij ons terecht. Let op: de pup mag niet worden gecoupeerd als u mee wilt doen aan kynologische activiteiten (wedstrijden, cursussen e.d.). Dat is wettelijk verplicht.