Hoe kom ik aan een leesaccount?

Zelf in onze database zoeken naar gegevens van beaucerons, hun ouders, nakomelingen, verwantschaps- en inteeltpercentages, stambomen, gezondheid, werkuitslagen, tentoonstellingen en nog veel meer? Proefdekkingen maken, de stamboom hiervan inzien en de info van voorouders bekijken?
Ook voor fokkers dé gelegenheid om opties eerst te bekijken in onze database en zaken zoals inteelt en het aantal malen dat een reu reeds is ingezet als dekreu, met behulp van de aanwezige info te vergelijken.

Toegang is mogelijk door de aanschaf van een leesaccount. Ook als u geen lid bent van BCN.
De kosten van een leesaccount voor een jaar bedragen:
- € 10,00 voor een lid
- € 25,00 voor een niet-lid.

Wilt u een leesaccount? Neem dan via mail contact op met de beheerder van de database, Bea Roijen bea.roijen@ziggo.nl Vermeld daarbij uw volledige naam, adres, postcode en woonplaats. Maak tevens het bedrag over op ons rekeningnummer: IBAN NL88 INGB 0004 0508 05 (BIC: INGBNL2A), ten name van de penningmeester Beauceronclub Nederland te Velp onder vermelding van: database, uw naam en adres.
Na betaling ontvangt u van onze beheerder een mail met info en van Zoo-Easy de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Uw leesaccount wordt gekoppeld aan uw emailadres (gebruikersnaam) en niet aan een bepaalde computer. 
De informatie in Zooeasy is in meerdere talen beschikbaar. Engels, Frans, Duits, Deens, Nederlands, Italiaans en Spaans.
 

German

Diese Datenbank umfasst beinahe 50.000 Beaucerons, ihre Stammbäume, sowie Ausstellungs- und Gesundheitsergebnisse. Mit Hilfe dieser Datenbank ist es möglich Blutsverwandschaften, sowie den Inzuchtkoeffizienten zu berechnen, und einen Probestammbaum einer gewünschten Verpaarung zu erstellen. Das Komitee veröffentlicht, dass die Seite in 7 Sprachen zur Verfügung steht. Sie ist nicht umsonst: Der Zugang kostet für Mitglieder € 10,- pro Jahr, für Nichtmitglieder € 25,-/ Jahr. Näheres bitte unter:  bea.roijen@ziggo.nl

Danke Birgit Wiegand for translating into German

English

This database with almost 50.000 beaucerons is the result of the work done over the years from the 1970's. You can find almost 50.000 beaucerons, their pedigrees, exhibition- and health reports. With this database it's possible to make a calculation of the blood-relationship, inbreeding coefficient and a trial result of a mating that has your interest. The committee publishes that the site is in 7 languages. It's not for free: for the acces members have to pay €10 for a year and none members €25.  More information: bea.roijen@ziggo.nl

Thanks to Jan de Gids for translating into English

French

Cette base de données est le résultat de rassembler et de saisir des données de descendance depuis 1977, date de la fondation du Club Néerlandais du Beauceron (BCN). Nous avons pris en compte toutes les données disponible que nous avons pu rassembler dans le monde entier. Vous pouvez trouver presque 50.000 beaucerons, leurs pédigrées et leurs résultats d’expositions ainsi que les résultats des examens de santé.
A l’aide de cette base de données il est possible de faire des calculs concernant les relations sanguine et le taux de consanguinité ainsi qu’une liste de descendants d’un croisement qui a votre intérêt. On peut simuler un pédigrée avec des croisements de chiens de votre intérêt.
Le comité informe que le site est disponible en 7 langues. 
Pour avoir accès à la base de données les membres du club (BCN) sont invités à payer une cotisation de 10 Euros pour une année et 25 Euros pour non membres. bea.roijen@ziggo.nl

Merci pour la traduction en Francais a Marie-Louise et Frank Roymans