Kampioenschapsclubmatch 2019
Fjord-Hestegard Hoenderloo
Keurmeester: mw. J. Alberts
Stage: mw. S. Krebaum
Schrijver: mw. A. Elzinga-Modder

Puppyklasse reuen

1. Ozzy I Am Great Living Next Door
Vader: Degas Fanelli
Moeder: Halle Ebby Living Next Door
8 ½ maand. Flink uit de kluiten gewassen reu. Toont bijna vierkant.Correct gebit. Goed belijnd hoofd, mooi oog. Wijd gedragen oren. Behoorlijk gehoekt, achter iets ruimer dan voor. Prima staartinplant en -dracht. Arlequin met goede vlekverdeling. Warm brand. Lichaam nog erg smal. Heeft opvoeding nodig. 
1 Veelbelovend

Puppyklasse teven

2. Odette Indy Living Next Door 
Vader: Degas Fanelli 
Moeder: Halle Ebby Living Next Door 
8 ½ maand. Zeer vrouwelijke teef. Iets kort in lichaam. Hoofd niet geheel parallel. Oog wat rond. Oor wat hoog gedragen. Correct gebit. Lichaam nog helemaal in ontwikkeling. Goed gehoekt voor en achter. Bone kan krachtiger. Staartdracht is prima. Nog erg los in de beweging. Vriendelijk gedrag, iets voorzichtig. 
2 Veelbelovend
 

3. Soulmate Shade de l’Amouraudiere
Vader: Galan du Mont Farmer  
Moeder: Oldie de l’Amouraudiere
8 maanden. Stevige dame in riante conditie. Hoofd van goede maat, mooi parellel. Mooi geplaatst en gevormd oog, mooie kleur. Krachtig lichaam. Goed bone. Goede hoekingen. Prima staartdracht met haak. Haar gewicht stoort de beweging. Kan prima uitgrijpend gaan. Vriendelijk gedrag. Goede vacht met warm brand.
1 Veelbelovend en beste puppy


Jeugdklasse reuen

4. Momento Mistika Sparrow Jack
Vader: Momento Mistika Hera
Moeder: Sauron Warrior Soul
15 maanden. Stevige reu van goed type. Hoofd goed parallel met mooi oog. Correct gebit. Oor wijd gedragen. Lichaam met goede verhoudingen. Voldoende hoeking voor en achter. Goed ontwikkelde borstkast. Goede bovenbelijning. Goed gedragen staart. Vlot uitgrijpend gangwerk. Vriendelijk gedrag. Goede vacht met warm brand.
3 Uitmuntend

5. O’Jessie de la Bergerie d’Elan
Vader: Marvel Blue de la Bergerie d’Elan
Moeder: Lacoca de la Bergerie d’Elan
11 maanden. Nog jeugdig ogende reu van prima type en verhoudingen. Mooi hoofd. Correct gebit. Goed gevormd oog met vlekje blauw. Oor wat hoog en wijd gedragen. Prima bone voor maat. Voor en achter goed en evenredig gehoekt. Prima vacht, arlequin met warm brand. Goed uitgrijpend gangwerk, staart wat hoog gedragen. Vriendelijk gedrag.
2 Uitmuntend

6. Our Mac Bowmore from Dara’s Home
Vader: Indigo Blue Bergers des Bouleaux
Moeder: Jerel from Dara’s Home
17 maanden. Al flink ontwikkelde reu met aantrekkelijke belijning. Mooi gevormd hoofd. Goed oog. Correct gebit. Oor wat wijd gedragen. Prima gehoekt. Al prima bovenbelijning. Prima uitgrijpend gangwerk. Goede staartdracht. Prima vacht met warme brand. Prima vriendelijk gedrag.
1 Uitmuntend en winnaar ‘Camarque Coupe’

7. Ro’Malley du Fond des Camps
Vader: F’Karma du Manoir des Gandines
Moeder: Kokkai du Fond des Camps
11 maanden. Goed type, al flink aan de maat maar lichaam moet zich nog ontwikkelen. Hoofd wat gestrekt overigens goed van verhoudingen. Ogen niet geheel horizontaal, wel goed gevormd. Correct gebit. Lichaam met goede verhoudingen. Borstkast moet zich nog ontwikkelen. Voldoende bone. Vriendelijk gedrag. Voldoende uitgrijpend gangwerk, staart wat hoog gedragen
Zeer goed

8. L’esprit d’Hamrik Bergerac
Vader: Mastic du Domaine de Corail
Moeder: L’esprit d’Hamrik Mimolette Vieille
14 maanden. Krachtig ontwikkelde reu. Mooi gevormd hoofd met flinke bovenschedel. Prima gedragen oor. Mooi oog. Correct gebit. Voor voldoende gehoekt. Achter sterk hellend bekken en lage staartinplant. Gangwerk kan meer stuwen, neigt naar telgang. Goede vacht met warme brand. Vriendelijk gedrag.
4 Zeer goed

9. Oswin Elliot de la Bergerie d’Hirthe
Vader: Eros von den Wachtern aus Bayern
Moeder: Hirthe Ysa Vajen de la Bonhardiesse
15 maanden. Stevig ontwikkelde reu. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd wat wigvormig en weinig parallel. Oog is wat klein en mag donkerder. Correct gebit. Voor en achter voldoende gehoekt. Voldoende ontwikkelde borstkast. Voldoende bone. Middenvoet kan krachtiger.  Wel vriendelijk maar behoeft opvoeding. Gaat wel vlot maar kan beter uitgrijpen. Goede vacht, brand voldoende warm.
Zeer goed

Tussenklasse reuen

10. Hachi of Troyan Pride
Vader: Hiroshima du Stuyver Veld
Moeder: Leann Chayenne de la Fière Maison
19 maanden. Flinke reu, goede verhoudingen. Al heel behoorlijk belijnd. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Oor, hoog en wijd gedragen. Goed gehoekt voor en achter. Mooi ontwikkelde borstkast. Voldoende bone, stevige voeten. Goede vacht. Brand wat licht en spaarzaam, veel zwart doorschoten. Vlot gangwerk. Staart iets hoog gedragen. Vriendelijk, plezierig gedrag.
3 Uitmuntend

11. Hero Frédéric of Troyan Pride
Vader: Hiroshima du Stuyver Veld
Moeder: Leann Chayenne de la Fière Maison
19 maanden. Krachtige reu met prima verhoudingen. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Hoog en wijd gedragen oren. Voor goed gehoekt, bekken iets sterk hellend. Mooi ontwikkelde borstkast. Vlot uitgrijpend gangwerk. Goede vacht. Brand mag donkerder. Vriendelijk gedrag.
4 Uitmuntend

12. Nectar Argenté du Mont des Croisettes
Vader: Iko du Mont des Croisettes
Moeder: Lovely Godiva Argentée du Mont des Croisettes
21 maanden. Flinke reu van goede verhoudingen.  Hoofd iets gestrekt, wel mooi parallel. Correct gebit. Goed gedragen oor. Ogen goed horizontaal, wat rond. Goed evenredig gehoekt. Mooi belijnd lichaam. Goede vacht. Goed verdeeld arlequin met warme brand. Mooi krachtig uitgrijpend gangwerk met goede staartdracht. Vriendelijke gedrag.
2 Uitmuntend

13. Rolling Stone Magnus Canis Niger
Vader: Girbaud des Bergers Aventureux
Moeder: Mayhem Magnus Canis Niger
20 maanden. Jonge reu met goede verhoudingen. Goed gevormd hooofd. Correct gebit. Mooi oog. Goed gedragen oor. Voor en achter goed gehoekt. Goede belijning. Prima uitgrijpend gangwerk. Mooie vacht met goede brand. Vriendelijk gedrag
1 Uimuntend en RCAC

Openklasse reuen

14. Gozer Legendary Denim
Vader: Lee Warrior Soul
Moeder: Jeans Argentée du Mont des Croisettes
3 jaar en 5 maanden oud. Flinke reu. Toont wat vierkant. Hoofd van goede verhoudingen, wat sterke stop. Correct gebit. Goed oog. Wat hoog en wijd gedragen oor. Hoekingen voor voldoende. Flink ontwikkelde borstkast. Sterk hellend bekken. Weinig stuwend gangwerk. Gaat in telgang met wat korte pas. Goed arlequin met warme brand. Vriendelijk gedrag.
4 Zeer goed

15. Grizzly de l'Ami des Chevaux
Vader: Morse l'Ami de la Campagne
Moeder: Dorcas de l’Ami des Chevaux
3 jaar. Flinke reu van goede verhoudingen. Hoofd in alle opzichten stevig. Correct gebit. Mooi oog. Goed gedragen oor. Lichaam met goede verhoudingen en belijningen. Goede hoekingen. Vlot uitgrijpend gangwerk. Vacht momenteel kort en glad aanliggend, zonder ondervacht. Mooi brand. Goede staartdracht. Vriendelijk gedrag.
3 Uitmuntend

16. Najac
Vader: Hathi de la Chantrerie
Moeder: Jerêve Bergers des Bouleaux
2 jaar. Mooi evenredig gebouwde reu. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed oog, prima expressie. Goed gedragen oor. Prima lichaamsbelijning. Goede hoekingen. Goed ontwikkelde borstkast. Vlot gangwerk, mocht iets meer uitgrijpen. Goede vacht, warm brand. Goede staartdracht. Vriendelijk, rustig gedrag.
2 Uitmuntend

17. Nouveau
Vader: Hathi de la Chantrerie
Moeder: Jerêve Bergers des Bouleaux
2 jaar. Krachtig gebouwde reu. Goed gevormd hoofd. Gebit sluit ondervoor. Goed oog. Hoog en wijd gedragen oor. Voldoende gehoekt, voor en achter. Goed ontwikkelde borstkast. Prima staartdracht. Vlot uitgrijpend gangwerk. Goede vacht, warm brand. Vriendelijk gedrag.
1 Uitmuntend

Veteranenklasse reuen
18. Ibalou du Bois Tourbeux
Vader: Vidock du Murier de Sordeille
Moeder: Equinox du Bois Tourbeux
Reu, 9 ½ jaar. Nog mooie krachtige verschijning, goed gevormd hoofd. Correct gebit, goed oor. Mooi type lichaam. Nog vlot gangwerk. Mooie staartdracht. Prima vacht. Een waardige verschijning.
1 Uitmuntend en beste veteraan

Kampioensklasse reuen

20. Huvan l’Etoile de la Nuit
Vader: Evian Igor du Murier de Sordeille
Moeder: Enza de la Terre Sacrée de Marius
7 ½ jaar. Solide gebouwde reu. Goede verhoudingen. Correct hoofd, in verhouding en expressie. Correct gebit. Lippen missen pigment. Wijd gedragen oor. Prima gehoekt, voor en achter. Mooie onder- en bovenbelijning. Vlot gangwerk met prima staartdracht. Vacht niet in optimale conditie. Warm brand. Vriendelijk, rustig gedrag.
3 Uitmuntend

21. Morse l'Ami de la Campagne
Vader: César des Gardiens aux Coeurs Tendres
Moeder: Kamp. Félicia de la Cité des Comtes
6 jaar. Grote reu met prima type en verhoudingen. Goed gevormd hoofd. Goed oog, prima expressie. Goed oor, iets wijd gedragen. Prima gehoekt. Mooie boven- en onderbelijning. Goede staartdracht. Prima vacht net warm brand. Vlot uitgrijpend gangwerk. Vriendelijk, zelfverzekerd gedrag.
1 Uitmuntend

22. Django
Vader: Galik du Diable de Morval
Moeder: Leann Chayenne de la Fière Maison
Absent

55. Onyx du Spero Patronum
Vader: Hagrid du Regard Mordant
Moeder: Granger Hermione du Foudre de Zeus
Bijna 4 jaar. Wat zwaar ogende reu. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed oog. Oor wijd gedragen. Goede verhoudingen en hoekingen. Mooi ontwikkelde borstkast. Vlot gangwerk. Prima staartdracht. Goede vacht, behoorlijk brand. Vriendelijk en rustig.
2 Uitmuntend

Gebruikshondenklasse reuen
23. N'Lewis l'Ami de la Campagne
Vader: F'Karma du Manoir des Gandines
Moeder: Kamp Félicia de la Cité des Comtes
5 jaar. Flinke, krachtige, rastypische verschijning. Mooi mannelijk hoofd met goede verhoudingen en plezierige expressie. Correct gebit. Goed gedragen oor. Sterk en evenredig lichaam. Goede hoekingen, goede belijningen. Vlot uitgrijpend gangwerk met goede staartdracht. Goede vacht, goed brand. Vriendelijke en zelfbewuste reu.
1 Uitmuntend CAC beste reu en beste van het ras

24. Lyon des Gardiens de Rome
Vader: Goldorak de la Noe d’Orient           
Moeder: Amelie des Gardiens de Rome
4 jaar. Krachtig gebouwde reu van goed type. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed oog. Oor wat wijd gedragen. Sterk en krachtig lichaam. Goed gehoekt voor en achter. Goede staartdracht. Vlot en goed uitgrijpend gangwerk. Prima gedrag.
2 Uitmuntend

Jeugdklasse teven
25. Idylle of Troyan Pride
Vader: Bengel van de Paardestal
Moeder: Envy of Troyan Pride
15 maanden. Nog zeer jeugdig, goed gebouwd teefje. Mooi gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Zeer hoog gedragen oor. Goed gehoekt voor en achter. Mooi belijnd lichaam. Vlot en vrij gangwerk. Mooie vacht, warm brand. Vriendelijk, rustig karakter.
3 Uitmuntend

26. Orange Vana de la Bergerie d’Hirthe
Vader: Eros von den Wachtern aus Bayern
Moeder: Hirthe Ysa Vajèn de la Bonhardiesse
absent

27. Our Lady from Dara's Home
Vader: Indigo Blue Bergers des Bouleaux
Moeder: Jerel from Dara’s Home
17 maanden. Teef van mooi type. Fraai vrouwelijk model. Goed gevormd hoofd. Oor mag een fractie donkerder. Correct gebit. Mooi gedragen oor. Goed gehoekt voor en achter. Mooi belijnd. Vlot uitgrijpend gangwerk. Vacht momentele wat kort. Goede kwaliteit en kleur. Plezierig gedrag.
4 Uitmuntend

28. Our Indy from Dara's Home
Vader: Indigo Blue Bergers des Bouleaux
Moeder: Jerel from Dara’s Home
17 maanden. Nog rank gebouwde teef. Iets gestrekt in lichaamsbouw. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Goed oor. Voor en achter evenredig en voldoende gehoekt. Kan vlot en vrij gangwerk tonen. Goede vacht, warm brand. Plezierig gedrag. Heeft nog tijd nodig.
Zeer goed

29. Imke of Troyan Pride
Vader: Bengel van de Paardestal
Moeder: Envy of Troyan Pride
17 maanden. Krachtig gebouwde teef van bescheiden maat. Goede lichaamsverhoudingen. Goed gevormd hoofd. Mooi oog. Correct gebit. Oor vrijwel staand gedragen. Mooie belijning van het lichaam. Goede hoekingen. Vlot goed uitgrijpend gangwerk wel wat hoog gedragen staart. Goede vacht, goed brand. Vriendelijk gedrag.
Uitmuntend

30. Infinity Stuka of Troyan Pride
Vader: Bengel van de Paardestal
Moeder: Envy of Troyan Pride
18 maanden. Stevig gebouwde dame die wat gewicht mag verliezen. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Goed oog. Eén oor permanent staand. Lichaamsbelijning verstoord door gewicht. Voldoende gehoekt. Goede staart met haak. Kan vlot gaan. Prima vacht met ondervacht, warme brand mooi verdeeld. Vriendelijk, plezierig gedrag.
Goed

31. L’esprit d’Hamrik Paris
Vader: Mastic du Domaine de Corail
Moeder: L’esprit d’Hamrik Mimolette Vieille
14 maanden. Fraai rasbeeld. Jonge teef die nog alles leren moet. Goed gevormd hoofd. Mooi oog. Correct gebit. Wat wijd gedragen oor. Voor en achter goed gehoekt. Goed belijnd lichaam maar toont zich wat gedrukt. Vlot, vrij uitgrijpend gangwerk. Goede vacht. Mooi verdeeld arlequin.
Uitmuntend

32. Rizlan l’Ami de la Campagne
Vader: Diaz des Vaux Rouges
Moeder: Norange l’Ami de la Campagne
18 maanden. Flinke teef die bijna vierkant oogt. Hoofd met goede verhoudingen. Correct gebit. Oog mag fractie donkerder. Oor wat wijd gedragen. Voor en achter juist voldoende gehoekt. Toont nog zeer licht gebouwd. Gaat vlot met hoge staart. Goede vacht. Warm brand. Voorbeeldig vriendelijk gedrag.
Zeer goed
 

33. Lotte Mara
Vader: Haut de la Saumure Lorell
Moeder: Jango from Dara’s Home
15 maanden. Al flink ontwikkelde teef van prima rastype. Mooi gevormd hoofd met prima expressie. Correct gebit. Wat hoog en wijd gedragen oor. Mooi belijnd lichaam. Prima hoekingen. Vlot en vrij gangwerk. Voorbeeldige staart in dracht en haak. Heerlijk vrij en vriendelijk gedrag. Goede vacht met mooi brand.
2 Uitmuntend
 

34. Old Infinity Blue des Bergers Noir de Jedi
Vader: Lyon des Gardiens de Rome
Moeder: Leelou Argentée du Mont des Croisettes
12 maanden. Nog jeugdig maar heel correct gebouwde teef. Mooi hoofd, goed parallel. Correct gebit. Mooi oog. Correct oor. Mooi belijnd lichaam. Prima vacht, goed arlequin met warm brand. Fraai uitgrijpend gangwerk met prima staartdracht. Vriendelijk.
Voorbeeldig voorgebracht.
1 Uitmuntend en winnaar ‘de la Cité au Barrage Coupe‘

Tussenklasse teven

35. Red Corvette Little Magnus Canis Niger
Vader: Girbaud des Bergers Aventureux
Moeder: Mayhem Magnus Canis Niger
20 maanden. Teef van goed type die nog wat rank oogt. Goed hoofd, kin mocht krachtiger. Goed oog. Wat wijd gedragen oor. Goed gehoekt voor en achter. Goede bovenbelijning. Vlot vrij en prima uitgrijpend gangwerk. Prima staart. Goede vacht. Warm brand. Vrij en vriendelijk gedrag.
1 Uitmuntend

Openklasse teven

36. L’esprit d’Hamrik Api Noir
Vader: N’Lewis l’Ami de la Campagne
Moeder: L’esprit d’Hamrik Mimolette Vieille
26 maanden. Teef van goed type. Mooi vrouwelijk rasbeeld. Goed gevormd hoofd. Mooi oog. Correct gebit. Wijd gedragen oren. Evenredig gehoekt. Goed ontwikkelde borstkast. Prima staart. Vlot, vrij en uitgrijpend gangwerk. Mooie vacht. Brand mag warmer. Plezierig gedrag.
Uitmuntend

37. Lois Jeans Legendary Denim
Vader: Lee Warrior Soul
Moeder: Jeans Argentée du Mont des Croisettes
3 jaar. Rastypische en krachtig gebouwde teef. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Oor hoog en wijd gedragen. Sterk ontwikkeld lichaam. Voor en achter voldoende gehoekt. Prima staart. Vlot en vrij gangwerk. Prima vacht. Brand mag warmer. Plezierig vrij gedrag.
Uitmuntend

38. Nouvelle
Vader: Hathi de la Chantrerie
Moeder: Jerêve Bergers des Bouleaux
2 jaar. Mooi type. Prachtig gebouwd. Goed gevormd hoofd. Mooie expressie, goed oog. Correct gebit. Wat wijd gedragen oor. Prima hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Fraai belijnd. Warm brand. Goede vacht. Vlot en krachtig gangwerk. Prima staartdracht. Plezierig en vrij gedrag.
3 Uitmuntend

39. Jerel from Dara's Home
Vader: Horatio des Feux de la Gage
Moeder: Dara Gonda Shana Hooghelden
5 jaar en 4 maanden. Krachtig gebouwde teef van goed rastype. Goed belijnd hoofd. Mooi oog. Correct gebit. Lippen wat weinig gepigmenteerd. Prima hoekingen. Boven- en onderbelijning kunnen strakker. Vlot en krachtig gangwerk. Mooie vacht met warm brand. Vriendelijk en rustig gedrag.
Uitmuntend

40. Nozay
Vader: Hathi de la Chantrerie
Moeder: Jerêve Bergers des Bouleaux
2 jaar. Krachtig gebouwde teef. Goede verhoudingen, goed type. Goed gevormd hoofd. Tanggebit. Mooi oog. Wijd en hoog gedragen oren. Goede hoekingen. Prima bovenbelijning. Vlot en vrij gangwerk. Prima vacht in kleur en structuur. Niet geheel vrij in gedrag. Niet onvriendelijk.
Uitmuntend

41. Moudonne le Sol Tremble
Vader: Gerone des Bergers Aventureux
Moeder: Idole Enya la Duchesse de la Fosse
Grote, grove teef. Goede verhoudingen in het lichaam. Hoofd erg grof voor een teef. Oren origineel dubbelgevouwen. Mooi oog. Voldoende hoekingen. Fiks ontwikkelde borstkast. Mooie staartdracht. Wat sterk hellend bekken. Laat zich onwennig voorbrengen. Wel vriendelijk gedrag.
Goed

42. Nici Vayou de la Bergerie d’Hirthe
Vader: Iko du Mont des Croisettes
Moeder: Hirthe Ysa Vajèn de la Bonhardiesse
2 jaar en 7 maanden. Teef van goed type en mooie maat. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog met goede expressie. Voorbeeldig gedragen oor. Evenredig voldoende gehoekt. Prima ontwikkelde borstkast. Goede staartinplant en -dracht. Vlot en vrij gangwerk, kan beter uitgrijpen. Prima vacht. Warm brand. Vriendelijk en prima voorgebracht.
Uitmuntend

43. Fairytale of Troyan Pride
Vader: Alioth du Haut Marais
Moeder: Leann Chayenne de la Fière Maison
2 ½ jaar. Krachtige teef, goed type. Mooi parellel hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Oor wat hoog en wijd gedragen. Prima boven- en onderbelijning. Goed gehoekt. Prima ontwikkelde borstkast. Prima staart. Goede vacht met minimaal brand met goede kleur. Vlot, vrij en goed uitgrijpend gangwerk. Vriendelijk gedrag.
4 Uitmuntend
 

44. Eless de la Maison Tisseur
Vader: Girbaud des Bergers Aventureux
Moeder: A.C. de la Maison Tisseur
Ruim 3 jaar. Flinke teef van prima type. Fraai belijnd hoofd. Mooi oog, prima expressie. Goed gedragen oor. Mooi belijnd lichaam. Goede hoekingen. Voorbeeldige staart met prima haak. Vlot, vrij uitgrijpend gangwerk. Goede vacht met warm brand. Vriendelijk gedrag.
1 Uitmuntend CAC, beste teef

45. Jissoire des Bergers Aventureux
Vader: Vulquin du Troupeau de la Rosiere
Moeder: Huette du Fond des Camps
5 jaar. Flinke teef. Voldoende rastypisch. Goed gevormd hoofd. Gebit wat sleets en tang. Mooi oog. Goed belijnd lichaam. Opmerkelijk fraaie ‘J’ in de staart. Kan vlot en goed uitgrijpend gaan. Goede vacht, warm brand. Vriendelijk gedrag.
Uitmuntend

46. Jerêve Bergers des Bouleaux
Vader: Gerone des Bergers Aventureux
Moeder: Jolie du Fond des Camps
5 jaar. Stevige teef, goed type. Goed belijnd hoofd. Oog mag fractie donkerder. Correct gebit. Mist wat ligpigmentatie. Wat hoog en wijd gedragen oor. Evenredig voldoende gehoekt, voor en achter. Prima bovenbelijning. Vlot gangwerk, voldoende uitgrijpend. Goed vacht, brand kan warmer. Rustig, zelfverzekerd gedrag.
Uitmuntend

47. Vingino Jeans Legendary Denim
Vader: Lee Warrior Soul
Moeder: Jeans Argentée du Mont des Croisettes
3 jaar en 2 maanden. Krachtig gebouwde teef. Mooie maat en goed type. Goed gevormd hoofd, iets gestrekt. Correct gebit. Mooi oog. Prima gedragen oor. Goed gehoekt voor en achter. Krachtige bovenbelijning. Prima staartdracht. Arlequinvacht in prima conditie met goede kleurverdeling en warm brand. Vriendelijk, rustig gedrag.
2 Uitmuntend RCAC

48. Cita du Pré du Baron
Vader: Morse l’Ami de la Campagne
Moeder: Inez Poussiere de Lune
2 jaar en 4 maanden. Teef van goed type, flink aan de maat. Goed gevormd hoofd. Goed oog. Correct gebit. Lichaam iets gestrekt. Voor en achter voldoende gehoekt. Kan vlot gaan met iets korte pas. Goede vacht met warme brand. Rustig, plezierig en vrij gedrag.
Zeer goed.

49. P’Merle l’Ami de la Campagne
Vader: Enzo du Coin du Bois Perdu
Moeder: Norange l’Ami de la Campagne
3 jaar en 1 maand. Grote grif gebouwde teef. Goed gevormd hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Oren hoog en wijd gedragen. Voor en achter voldoende gehoekt. Goed ontwikkelde borstkast. Vlot gangwerk, kan iets meer uitgrijpen. Staart hoog gedragen. Vriendelijk, rustig gedrag.
Zeer goed

50. Nadia
Vader: Hathi de la Chantrerie
Moeder: Jerêve Bergers des Bouleaux
2 jaar. Teef van goed type en maat. In zijn geheel wat rank gebouwd. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Correct gebit. Mooi oog. Goed oor. Voor en achter voldoende gehoekt. Borstkast nog in ontwikkeling. Vlot gangwerk, voldoende uitgrijpend. Vriendelijk, rustig gedrag.
Uitmuntend

Veteranenklasse teven
51. Jolie du Fond des Camps
Vader: Drago Malefoy de Sainte Petronille
Moeder: Vanille du Fond des Camps
9 ½ jaar. Teef van prima type en maat. Mooi, krachtig lichaam. Goed gevormd vrouwelijk hoofd. Correct gebit. Mooie ogen en oren. Mooi evenredig gehoekt. Prima belijnd lichaam. Vlot uitgrijpend gangwerk. Goede staartdracht. Prima volwassen gedrag.
1 Uitmuntend

52. Dara Gonda Shana Hooghelden
Vader: Egon Z Vrabske Tvrze
Moeder: Harlette Jerel Tessa van Wakerstrouw
12 ½ jaar. Waardige oude dame van prima type. Mooi gevormd hoofd. Prima expressie. Lichaamsverhoudingen prima in orde. Toont in het gangwerk haar leeftijd. Nog opmerkelijk kwiek voor haar leeftijd. Prima gedrag.
2 Uitmuntend

53. Judah Magnus Canis Niger
Vader: Ulima Grimm la Duchesse de la Fosse
Moeder: Ghana du Bois Tourbeux
Absent

Gebruikshondenklasse teven

54. Nina Nikita des Bergers Noir de Jedi
Vader: Jedi de la Bergerie d’Elan
Moeder: Inti Raymi de la Bergerie d’Elan
2 ½ jaar. Teef van prima type. Flink aan de maat. Mooi gevormd hoofd. Correct gebit. Mist pigment in de lippen. Mooi oog. Prima oor. Goede hoekingen. Mooi belijnd lichaam, is nog wat rank. Vlot en ruim uitgrijpend gangwerk. Prima vacht. Warm brand. Rustig en vriendelijk gedrag.
1 Uitmuntend