vrijdag 12 april 2024

Beste leden,                                                                                                                                        

De geplande Algemene ledenvergadering van de BCN op vrijdag 19 april kan helaas

geen doorgang vinden i.v.m. onvoorziene omstandigheden in de privésfeer.

De nieuw gekozen datum is vrijdag 31 mei, eveneens in Woudenberg, aanvang 20:00 uur.

Excuses voor het ongemak, we hopen op uw komst op 31 mei.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur BCN